4 تا 5 سال

کتاب‌های ۴ تا ۵ سال کتاب‌هایی هستند که برای کودکان بین ۴ تا ۵ سال طراحی شده‌اند. این کتاب‌ها معمولاً دارای تصاویر بزرگ و رنگارنگ هستند و متن کوتاه و ساده‌ای دارند. کتاب‌های 4 تا 5 سال می‌توانند به کودکان در یادگیری مهارت‌های خواندن، نوشتن و ریاضی کمک کنند. آنها همچنین می‌توانند به کودکان در کشف دنیای اطراف خود و توسعه تخیل خود کمک کنند.

فیلترهای فعال