هوش و خلاقیت

کتاب های کمک آموزشی هوش و خلاقیت منابعی هستند که به افراد کمک می کنند تا هوش و خلاقیت خود را بهبود بخشند. این کتاب ها می توانند انواع مختلفی داشته باشند، از کتاب های خودآموز گرفته تا کتاب های راهنمایی که توسط متخصصان نوشته شده اند. برخی از کتاب های کمک آموزشی هوش و خلاقیت بر روی مهارت های خاص مانند حل مسئله، تفکر انتقادی تمرکز می کنند. برخی دیگر بر روی رویکردهای کلی تر مانند توسعه تفکر نوآورانه و خلاقانه تمرکز می کنند.

فیلترهای فعال