شیشه شیر کودک

شیشه شیر ابزاری است که برای تغذیه نوزادان و کودکان نوپا استفاده می شود. شیشه شیر می تواند جایگزین شیر مادر شود یا به عنوان مکمل شیر مادر استفاده شود. این شیشه شیر ها دارای یک سر شیشه استاندارد هستند که نوزادان و کودکان نوپا می توانند به راحتی آن را بمکند. این شیشه شیر ها دارای یک سر شیشه ارتودنسی هستند که به رشد صحیح دندان ها و فک کودک کمک می کند.

فیلترهای فعال