تراش

تراش یک ابزار جادویی است که نوک مداد را به یک سلاح تبدیل می کند. تراش ها می توانند با دست یا با برق کار کنند. تراش های دستی از چوب یا پلاستیک درست شده اند و یک تیغه تیز دارند که نوک مداد را بریده و شکل می دهند. تراش های برقی از پلاستیک یا فلز ساخته شده اند و یک موتور دارند که تیغه را به سرعت می گرداند. تراش ها ابزاری عالی برای دانش آموزان و هنرمندان هستند. آنها به ما اجازه می دهند تا نوک مداد خود را تیز کنیم تا بتوانیم با خط های روشن و زیبا بنویسیم یا نقاشی کنیم.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.