بازی استراتژیک

بازی‌های استراتژیک نوعی بازی هستند که از بازیکنان می‌خواهند از مهارت‌های تفکر استراتژیک خود برای شکست دادن حریف استفاده کنند. بازی بر اساس سبک استراتژیک به این معنی که بازی یا فعالیتی که نیاز به تفکر، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و هماهنگی دارد و در آن چندین نفر به صورت تکی یا تیمی شرکت می کنند. بازی بر اساس سبک استراتژیک می تواند به صورت تاکتیکی باشد. بازی‌های استراتژیک می‌توانند راهی عالی برای سرگرمی، چالش هیجان و یادگیری باشند. آنها می‌توانند به افراد کمک کنند تا مهارت‌های خود را در زمینه‌هایی مانند تفکر استراتژیک، حل مسئله، مدیریت زمان و ارتباطات بهبود بخشند.

فیلترهای فعال