مهارت های ظریف

بازی‌های مهارت‌های ظریف، بازی‌هایی هستند که به کودکان کمک می‌کنند تا مهارت‌های حرکتی ظریف خود را توسعه دهند. این مهارت‌ها شامل کنترل عضلات کوچک دست‌ها و انگشتان برای انجام حرکات دقیق است. بازی‌های مهارت‌های ظریف می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های حرکتی ظریف خود را برای کارهایی مانند نوشتن، غذا خوردن و بستن بند کفش خود توسعه دهند. این بازی‌ها می‌توانند به بهبود تمرکز، حافظه، خلاقیت، قدرت گرفتن و نگه داشتن شیء کوچک با انگشت شست و تعادل و هماهنگی دوطرفه کودکان و نوجوانان کمک کنند.

فیلترهای فعال