گروه سنی زیر 1 سال

نوزادان در این سن به طور فعال در حال یادگیری و رشد هستند و بازی ها می توانند به آنها کمک کنند تا مهارت های حرکتی، شناختی و زبانی خود را توسعه دهند. یکی از بازی مناسب نوزادان مکعب حمام و آب بازی است که موجب رشد فیزیکی و رشد مهارت لامسه کودک میشود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.