گروه سنی 1 تا 3 سال

کودک در این سن به سرعت در حال رشد و یادگیری است و بازی ها می توانند به آنها کمک کنند تا مهارت های حرکتی، شناختی و زبانی خود را توسعه دهند. برخی از بازی های محبوب برای کودکان 1 تا 3 سال عبارتند از: بازی با جورچین ها، بازی با اسباب بازی های هندسی، بازی با حیوانات و ماشین ها، بازی های مونته سوری و بازی های که به شناخت رنگ ها، شغل ها، میوه ها، و حیوانات اشاره دارد مناسب کودکان 1 تا 3 سال میباشد.

فیلترهای فعال