توپ و طناب

بازی‌های توپ و طناب برای کودکان می‌تواند یک راه عالی برای سرگرمی و ورزش باشد. آنها همچنین می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های حرکتی خود را بهبود بخشند و با دیگران ارتباط برقرار کنند.

بازی های توپ به کودکان کمک می کنند تا مهارت های حرکتی، شناختی، زبانی و اجتماعی خود را تقویت کنند. بازی های توپ به کودکان یاد می دهند چگونه توپ را بگیرند، پرتاب کنند، لگد بزنند، بچرخانند و از روی آن بپرند. بازی های توپ همچنین به کودکان کمک می کنند تا آگاهی زمانی، فضایی و عددی خود را افزایش دهند.

بازی های طناب به کودکان کمک می کنند تا مهارت های حرکتی درشت و ظریف، هماهنگی چشم و دست، تعادل و هماهنگی، حل مسئله و مهارت های اجتماعی خود را بهبود بخشند. 

فیلترهای فعال