شنوایی

اسباب بازی‌ها می‌توانند تأثیر مثبتی بر مهارت‌های شنوایی کودک داشته باشند. آنها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا: توجه خود را به صداها متمرکز کنند، بین صداها تفاوت قائل شوند، به صداها پاسخ دهند، از صداها برای یادگیری استفاده کنند، برخی از اسباب‌بازی‌هایی که می‌توانند به بهبود مهارت‌های شنوایی کودک کمک کنند عبارتند از: اسباب‌بازی‌هایی که صداهایی تولید می‌کنند، مانند اسباب‌بازی‌های موسیقی و اسباب‌بازی‌های حیوانات. انواع ربات های هوشمند، اسباب‌بازی‌هایی که کودک را مجبور به گوش دادن می‌کنند، مانند کتاب‌های مصور و بازی‌های کلامی، اسباب‌بازی‌هایی که کودک را تشویق می‌کنند تا از صداها برای یادگیری استفاده کنند، مانند اسباب‌بازی‌های ساخت و ساز و اسباب‌بازی‌های نقش آفرینی.

فیلترهای فعال