زیر شاخه ها

اسباب بازی

اسباب بازی‌ها اشیایی هستند که برای سرگرمی و آموزش کودکان استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند از مواد و اشکال مختلفی ساخته شوند و می‌توانند برای اهداف مختلفی استفاده شوند. اسباب بازی‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های حرکتی، شناختی، زبانی و اجتماعی خود را توسعه دهند. آنها همچنین می‌توانند به کودکان کمک کنند تا خلاقیت و تخیل خود را پرورش دهند. اسباب بازی ها معمولا بر اساس سن، جنسیت، علاقه و توانایی کودکان دسته بندی می شوند.

فیلترهای فعال