ربات ها

طبق تحقیقات اسباب بازی های رباتی برای رشد کودکان مزایای زیادی دارند. ربات‌های مخصوص بچه‌ها علاوه بر آموزشی بودن، به آنها کمک می‌کنند تا مهارت‌های اجتماعی را توسعه دهند و خلاقیتشان را تقویت کنند. متخصصان رشد کودک می‌گویند: ربات ها تماماً در مورد تعامل اجتماعی و عاطفی کودکان هستند. رباتها به روشی سرگرم‌کننده و جذاب، بچه‌ها را با فناوری آشنا می‌کنند.

بزرگسالان و کودکان به طور یکسان مدت‌هاست که مورد احترام و حیرت ربات ها بوده‌اند. آیا این قدرت مغز مافوق بشری آنهاست؟ یا اینکه مدام آنها را در فیلم و تلویزیون می بینیم؟ چه کسی اهمیت می دهد؟ ما آنها را دوست داریم. چیزی بسیار جالب، جذاب و بله، به نوعی حتی دوست داشتنی در آنها وجود دارد که باعث می شود بخواهیم یکی از خودمان را داشته باشیم. هر دلیلی که باشد، بچه ها آنها را دوست دارند و یک اسباب بازی ربات راهی عالی برای سرگرمی و آموزش کودک شما است.

مسلماً آنها تا جایگزینی کامل انسان ها فاصله زیادی دارند، اما ربات های واقعی به طور فزاینده ای پیچیده تر و شبیه انسان می شوند. این روند احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت و می تواند برای همیشه نحوه تعامل ما با ماشین ها را تغییر دهد. اجازه دادن به بچه های شما در حال حاضر روی اسباب بازی های رباتی، مطمئناً پیوندی است به آنچه در آینده در انتظار آنها است.

فیلترهای فعال