بر اساس سبک

بازی بر اساس سبک بر پایه یا مبتنی بر یک سبک خاص است. سبک به مجموعه ای از ویژگی ها، روش ها، قواعد و الگوهای مشترک در یک حوزه، فعالیت، هنر یا علم گفته می شود. سبک در بازی‌های فکری به نوع مهارتی که برای بازی نیاز است اشاره دارد. بازی های فکری بر اساس سبک می توانند راهی عالی برای یافتن بازی هایی باشند که برای علاقه ها و توانایی های شما مناسب هستند. اگر به بازی های چالش برانگیز علاقه دارید، ممکن است بخواهید بازی های فکری بر اساس سبک «استراتژی» را بررسی کنید. اگر به بازی های خلاقانه علاقه دارید، ممکن است بخواهید بازی های فکری بر اساس سبک «خلاقیت» را بررسی کنید.

فیلترهای فعال