بر اساس رده سنی

رده سنی بازی‌ها بر اساس محتوای بازی و میزان مناسب بودن آن برای کودکان تعیین می‌شود. رده‌بندی‌های سنی برای کمک به والدین در تصمیم‌گیری در مورد بازی‌های مناسب برای فرزندانشان طراحی شده‌اند. مهم است که والدین قبل از خرید یا اجازه دادن به فرزندانشان برای بازی در یک بازی، رده‌بندی سنی و هشدارهای آن را بررسی کنند.

فیلترهای فعال