بازی گروهی

بازی‌های گروهی نوعی از بازی ها هستند که از چند نفر برای انجام آن به صورت تیمی استفاده می‌شود. بازی گروهی به این معنی که بازی یا فعالیتی که نیاز به همکاری، رقابت، تفریح و سرگرمی دارد و در آن چندین نفر به صورت تکی یا تیمی شرکت می کنند. و گروهی با هم به رقابت می پردازند. بازی‌های گروهی می‌توانند راهی عالی برای سرگرمی، چالش و یادگیری باشند. آنها می‌توانند به افراد کمک کنند تا مهارت‌های خود را در زمینه‌هایی مانند ارتباطات، همکاری، حل مسئله و رهبری بهبود بخشند.

فیلترهای فعال