هماهنگی بین چشم و دست

بازی بر اساس مهارت‌های هماهنگی چشم و دست، بازی‌هایی هستند که به کودکان و نوجوانان کمک می‌کنند تا توانایی هماهنگ کردن حرکات دست با حرکات چشم در یک فعالیت را تقویت کنند. این مهارت‌ها برای انجام فعالیت‌های روزمره، ورزشی، آموزشی و خلاقانه ضروری هستند. آنها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا یاد بگیرند که چگونه دست‌ ها و چشم‌ های خود را با هم هماهنگ کنند تا یک کار را انجام دهند. آنها همچنین می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های حرکتی ظریف و کنترل عضلات را توسعه دهند.

فیلترهای فعال