مهارت های حرکتی

بازی‌های مهارت‌های حرکتی، بازی‌هایی هستند که به کودکان کمک می‌کنند تا مهارت‌های حرکتی بزرگ خود را توسعه دهند. این مهارت‌ها شامل کنترل عضلات بزرگ بدن برای انجام حرکات کلی است. بازی‌های مهارت‌های حرکتی می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های حرکتی بزرگ خود را برای کارهایی مانند راه رفتن، دویدن، پریدن و بالا رفتن از پله‌ها توسعه دهند. بازی‌های مهارت‌های حرکتی می‌توانند یک راه عالی برای سرگرمی و یادگیری باشند. آنها همچنین می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های حرکتی بزرگ خود را توسعه دهند.

فیلترهای فعال