گروه سنی 3 تا 6 سال

بازی برای کودکان 3 تا 6 سال می تواند راهی عالی برای کمک به آنها در یادگیری و رشد باشد. همچنین می تواند راهی عالی برای ایجاد پیوند با آنها و صرف وقت با آنها باشد. برخی از بازی های مناسب برای رده سنی 3 تا 6 سال عبارتند از: بازی پیچ و مهره آموزشی، برج توپ، بلز ماشینی، ماشین های لگو آفرودی و...

فیلترهای فعال