گروه سنی 6 تا 9 سال

بازی کردن با کودکان 6 تا 9 سال می تواند راهی عالی برای تقویت مهارت های حرکتی، شناختی، زبانی و اجتماعی آنها باشد. همچنین می تواند راهی عالی برای یادگیری در مورد دنیای آنها باشد. برخی از بازی های مناسب در این سنین عبارتند از:انواع ربات ها، کنترلی و شارژی، عروسک ها و...

فیلترهای فعال