بر اساس نوع

بر اساس نوع به معنای طبقه بندی یا تقسیم چیزها بر اساس شباهت های آنها است. به عنوان مثال، می توانید اسباب بازی ها را بر اساس نوع، مانند اسباب بازی های حرکتی، اسباب بازی های آموزشی، اسباب بازی های شارژی و غیره بر اساس نوع آن ها از دسته بندی ها انتخاب کنید. طبقه بندی چیزها بر اساس نوع می تواند به شما در یافتن آنچه می خواهید کمک کند.

فیلترهای فعال