بر اساس جنسیت

بازی بر اساس جنسیت، بازی‌هایی هستند که بر اساس جنسیت دخترانه و یا پسرانه بودنشان تقسیم میشود. جنسیت شخصیت‌ها و داستان‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. این تفکیک به کودکان کمک می‌کند تا هویت جنسیتی خود را پیدا کنند این بازی‌ها اغلب با رنگ‌ها، گرافیک و سبک‌های بازی مختلفی همراه هستند که برای جذابیت بیشتر برای یک جنسیت خاص طراحی شده‌اند.

فیلترهای فعال