گروه سنی 6 تا 9 سال

بازی کردن با کودکان 6 تا 9 سال می‌تواند راهی عالی برای تقویت سایر مهارت‌ها باشد. همچنین می‌تواند راهی برای یادگیری در مورد دنیای آنها و پیرامون آنها از محیط باشد. برخی از بازی‌های مناسب در این سنین عبارتند از:کنترلی و شارژی ها، انواع تفنگ ها، خانه و آشپزخانه بازی دخترانه مربوط به وسایل آشپزخانه و... که مناسب برای این رده سنی میباشد.

فیلترهای فعال