گروه سنی 12 تا 15 سال

نوجوانان در سنین 12 تا 15 سال به سرعت در حال رشد و تغییر هستند و علاقه آنها نیز در حال تغییر است این می‌تواند انتخاب بازی‌های مناسب برای آنها را چالش برانگیز کند مهم است که بازی‌هایی را انتخاب کنید که مناسب سن و علاقه نوجوانان باشد. و همینطور برای نوجوانان چالش برانگیز، هیجانی، و جذاب باشد.

فیلترهای فعال