گروه سنی 15 تا 18 سال

نوجوانان در سنین 15 تا 18 سال به سرعت در حال رشد هستند آنها در حال بلوغ جسمی عاطفی و اجتماعی هستند این تغییرات می‌تواند بر علاقه آنها تاثیرگذار باشد برای مثال نوجوان ممکن است از بازی‌هایی که زمانی از آنها لذت می‌برد خسته شوند و بازی‌های جدیدتری را که با منافع جدید به آنها مطابقت دارد پیدا کنند. این میتواند انتخاب بازی های مناسب برای آنها را چالش برانگیز کند.

فیلترهای فعال