پازل و روبیک و دومینو

بازی پازل یک فعالیت سرگرم کننده و آموزشی برای کودکان در تمام سنین است. پازل ها می توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت های حل مسئله، تفکر انتقادی، هماهنگی بین چشم و دست و مهارت های حرکتی ظریف خود را بهبود بخشند. آنها همچنین می توانند به کودکان کمک کنند تا در مورد رنگ ها، اشکال و اندازه ها بیاموزند.

دومینو ها می توانند به صورت عمودی یا افقی روی هم چیده شوند تا الگوهای مختلفی ایجاد کنند. وقتی یک دومینو با ضربه زدن به آن یا با هل دادن آن به سمت دومینو دیگر می افتد، باعث می شود دومینو های دیگر نیز بیفتند. دومینو یک اسباب بازی سرگرم کننده و آموزشی برای کودکان است. می تواند به کودکان کمک کند تا مهارت های حل مسئله، تفکر انتقادی، هماهنگی بین چشم و دست و مهارت های حرکتی ظریف خود را بهبود بخشند.

مکعب روبیک یک اسباب بازی سرگرم کننده و چالش برانگیز است که می تواند برای کودکان مفید باشد. می تواند به کودکان کمک کند تا مهارت های حل مسئله، تفکر انتقادی، هماهنگی بین چشم و دست و مهارت های حرکتی ظریف خود را بهبود بخشند. همچنین می تواند به کودکان کمک کند تا در مورد ریاضی و علوم بیاموزند.

فیلترهای فعال