تفنگ و تیرکمان

تفنگ و تیروکمان اسباب‌بازی‌های محبوبی هستند که می‌توانند برای کودکان سرگرم‌کننده و مفید باشند. آنها می‌توانند به کودکان در یادگیری مهارت‌های حرکتی، هماهنگی چشم و دست و تفکر استراتژیک کمک کنند.  این بازی ها موجب بروز هیجان، تخلیه احساسات و لذت بردن از بازی در کودکان می شوند.

فیلترهای فعال